Untitled

Kombipuhasteid kasutatakse sõelsorteeri ja triööri kombinatsioonina väikese tootlikkuse jaoks puhastuse kõrgete kvaliteedinõuetega seemnevilja ja spetsiaalkultuuride puhastamisel.

 

K 531

 

Seemneviljasorteer GIGANT K 531
PETKUS seemneviljasorteer GIGANT K 531 on komplektne seemnevilja puhastusseade koos sõelsorteerija ja triööriosaga intensiivpuhastuse ja seemneviljapuhastuse jaoks. 
PETKUS seemneviljasorteeril on avatud sõelasüsteem, mis koosneb eel- ja järelsõelast. Eelsõelaga eemaldatakse õle- ja tolmuosad, samuti ka muud kerged lisandid, järelsõelaga kidurad ja keskmise raskusega terad. Kahe eralduskambri kaudu viiakse eraldatud osad õhutihedate väljutusklappide abil välja. Sõelasüsteemist imetakse õhk sisseehitatud ventilaatori abil välja, ventilaatoril kaks erinevat õhuliikumiskiirust. 
PETKUS seemneviljasorteer koosneb sõeltekastist, millel on kaks erinevat sõelatasapinda, ülemine ja alumine sõel. Ülemise sõela abil eraldatakse suured, jämedad lisandid ja alumise sõelaga väikesed lisandid. Sõelakast on paigutatud terasvedrudele ja tema töölaius 1100 mm. Sõelte käivitusel on konstantne pöörete arv. 
Ülemine ja alumine sõel koosnevad kumbki ühest ees- ja ühest tagapoolsest sõelaplekist. Ülemise sõela puhastus toimub klopferi ja alumise sõela puhastus harja abil. Puhastatud vilja saab vastavalt soovile välja juhtida kas otse või edasi triöörile. 
Sorteeri külge on ühendatud triööriosa kahe paralleelselt töötava triöörisilindriga ø 475x1290 mm lühikeste terade eraldamiseks. 
Viljavood jagatakse peale sõelumist mõlemale triöörisilindrile. 
Kogu masina käivitus toimub mootori poolt käivitusvõimsusega 4 kW. 
Sorteer on põhivarustuses varustatud kõikide väljalaskeavade juures kotirõngastega, komplekti sõeltega (4 tk.) ja kahe triöörisilindriga. 

Sorteeri tehnilised andmed: 

Tootlikkus:                    3.5 t/h intensiivpuhastus (nisu) 
                                     2.5 t/h seemneviljapuhastus (nisu) 
Pikkus:                          5060 mm 
Laius:                            2100 mm 
Kõrgus:                         2210 mm 
Omakaal:                       1100 kg 
Triööri pöörete arv:       32 p/min 
Elektrimootor:                4.0 kW, 1450 p/min 
Ventilaator:                   850/1050 p/min