Soovitatavad sõelad seemnete puhastamiseks järelpuhastites PETKUS GIGANT K 531 ja SUPER K 541Tera- ja

kaunvilja

mõõtmed

Seemned

Ülemine sõel

Alumine sõel

 Triöör

Võimalik tootlikkus
K 531

Võimalik tootlikkus
K 541mm

mm

D1mm

kg/h

kg/h

Rukis

θ 3,0 ... 3,25
Ø 4,5

θ 1,6 ... 2,0

Ø 5,6/7,1 või 5,6

Talirukis*

θ 3,0

θ 1,9

Ø 5,6/7,1

2000

1000

Nisu

θ 3,75 ... 4,0
Ø 4,5

θ 2,25 ... 2,5

Ø 5,6/7,1 või 5,6

Nisu*

θ 3,75

θ 2,2

Ø 5,6/7,1

2500

1250

Oder

θ 3,75 ... 4,0
Ø 5,5

θ 2,0 ... 2,6

Ø 5,6/7,1

Suvioder *

θ 4,0

θ 2,4

Ø 5,6/7,1

2300

1150

Talioder *

θ 3,5

θ 2,1

Ø 5,6/7,1

1800

900

Kaer

θ 3,0 ... 3,75 

θ 1,8 ... 2,0

Ø 5,6/7,1 või 5,6

Kaer

θ 3,0

θ 1,9

Ø 5,6/7,1

1500

750

Toiduhernes

Ø 9,0 ... 12,0

θ 5,0 ... 7,0

-

Toiduhernes*

θ 10,0

θ 6,5

-

2500

1250

Söödahernes

Ø 8,0 ... 10,0

θ 4,5 ... 7,0

-

Söödahernes*

θ 6,0

θ 3,5

-